Závazné podmínky účasti na výcvikových kurzech KTVS VŠB-TU Ostrava

 

Ochrana osobních udajů

Registrací na sportovní kurz dáváte souhlas s tím, že údaje o Vás a Vašich přihláškách budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem.

Údaje o Vašich přihláškách jsou shromažďovány. Je to nutné kvůli zajištění ubytování, dopravy, pojištění a v neposlední řadě mohou tato data posloužit i Vaší zpětné kontrole a Vašemu kontaktování ze strany KTVS a správců informačního systému. Informace o přihláškách jsou ukládány v databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Registrací dáváte zároveò souhlas k použití Vaší emailové adresy pro komunikaci s Vámi. Na tuto adresu Vám budou zasílány informační emaily, týkající se Vaší účasti na kurzu (podrobné informace, podklady ke kurzu, informace o provedených platbách a podobně) a také pozvánky na prezentace kurzů (tyto v počtu maximálně 5 emailů za kalendářní rok).

V případě, že chcete, aby Vaše osobní údaje byly z databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymázání osobních údajů na adresu jaroslav.stolarik@vsb.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny (tímto může být ale dotčena Vaše přihláška na ještě neuskutečněný kurz, tzn: odvoláním souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, budou také stornovány všechny Vaše přihlášky na kurzy a to i na ty, které se teprve uskuteční a Vaše místo bude nabídnuto dalším zájemcům).